Riktlinjer för fartygsgenererat avfall

Last updated 10/6/2017 9:55 AM
CMP tar emot allt avfall som fartyg har behov av att lämna iland och som har uppkommit under fartygets normala drift i enlighet med ”no-special-fee”-systemet. Övrigt avfall som uppstått utöver ovanstående, till exempel vid reparationsarbeten, kasserad elektronisk utrustning med mera tas emot till självkostnadspris.

Avfallsdeklaration och beställning av kringtjänster ska alltid registreras senast 24 timmar innan fartygets ankomst. Vid särskilda omständigheter kan Hamnmyndigheten medge kortare anmälningstid. Vid avbokning mindre än 24 timmar innan anlöp faktureras eventuella uppstådda kostnader (självkostnadspris).

Vid upptäckt av oanmält avfall på kaj eller vid avfallsstation kommer fartyget debiteras för avfallshanteringen till självkostnadspris.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP