PRESS RELEASE
20 december 2019

Idag tecknade CMP (Copenhagen Malmö Port) och den familjeägda Malmberg-koncernen avtal om upplåtelse av mark i anslutning till Norra Hamnen i Malmö. I februari startar bygget av logistikanläggningen Malmö Logistic Centre, som kommer att bli en anläggning för omlastning, crossdocking och mellanlagring av gods. 

En del av anläggningen kommer att vara inriktad på hantering av specialtransporter, med sidohantering av gods som inte är av standarddimensioner, samt lastning och lossning av containers. Den andra delen av anläggningen kommer att vara en konventionell, isolerad lagerhall för hantering och lagring av standardgods.

Anläggningen är optimalt placerad i omedelbar anslutning till både färjetrafiken och containerhamnen i Norra Hamnen i Malmö för att hantera export- och importflöden. Anläggningen kommer hålla en hög säkerhetsklassning avseende både inbrottsskydd och personsäkerhet. På anläggningen kommer att finnas fullständig tullbehörighet för klarering av gods.

Ytan som upplåts är cirka 12 000 kvadratmeter och totalt kommer cirka 5000 kvadratmeter byggnad att uppföras.

- Vi är glada för möjligheten att etablera denna typ av anläggning i Malmö hamn. Det unika läget ger oss förutsättningar att ge våra kunder mycket bra service med möjlighet att hantera alla typer av gods säger Erik Malmberg, VD för Malmö Logistic Centre.

- Etableringen av Malmö Logistic Centre precis intill Norra Hamnen är strategiskt viktigt för utvecklingen av CMP och de samarbeten vi bygger. Malmö Logistic Centre kommer att kunna erbjuda anpassade tjänster till aktörer som redan nyttjar hamnen idag men också för alla nya och kommande kunder, säger Johan Ullenby, Head of North Harbour, Copenhagen Malmö Port.

Kontakt:
Erik Malmberg
VD Malmö Logistic Centre
erik.malmberg@malmologisticcentre.se
+46 40 35 85 34

Johan Ullenby
Head of North Harbour - CMP
johan.ullenby@cmport.com
+46 70 692 41 41

Fakta:
Om Malmö Logistic Centre
Malmö Logistic Centre är ett nybildat bolag i Malmberg-koncernen där även logistikföretaget Begoma ingår. Begoma är ett av Sveriges största privatägda logistikföretag med en omsättning på drygt 300 MSEK och med sex kontor i tre länder. Koncernen drivs av bröderna Fredrik, Henrik och Erik Malmberg.

Om Copenhagen Malmö Port
CMP, Copenhagen Malmö Port, är en av de största hamn- och terminaloperatörerna i Norden samt en av de största kryssningsterminalerna i norra Europa. CMP är en av 83 europeiska core ports, som av EU anses vara särskilt betydelsefulla för utvecklingen av de nya transportkorridorerna i Europa.

Images
Latest press release
29 May 2020
A very significantly changed cruise market, due to the crisis with the coronavirus pandemic, means that Copenhagen Malmö Port (CMP) will postpone the establishment of what was planned to be a new cruise terminal at Copenhagen’s Oceankaj.
26 May 2020
The financial consequences due to the crisis with the coronavirus pandemic are of such a significant scope that Copenhagen Malmö Port (CMP) finds itself forced to give notice of termination to 55 employees in Copenhagen in order to secure the future functioning of CMP as a port operator and manager of critical infrastructure.
30 April 2020
Copenhagen Malmö Port (CMP), which leases the cruise quays from Region Gotland, wants to help the cruise lines temporarily moor cruise ships in Visby.
16 April 2020
The crisis as a result of the COVID-19 pandemic is having a severe negative impact on the port company Copenhagen Malmö Port (CMP). Despite a series of measures taken to minimise the impact, such as savings packages and the use of the financial assistance package from the government, CMP is forced to give notice of redundancy. This impacts 40 employees in Malmö.

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP