CMP i Almedalen 2018

Under Almedalsveckan samlas politiker, näringsliv, kommuner och media under intensiva dagar i Visby på Gotland. CMP arrangerar i år ett seminarium i Öresundshuset.

Seminariet hålls tisdagen den 3 juli kl. 13.30 – 14.15 i Öresundshuset och är inriktat på hur mer gods kan flytta över från väg till sjöfart enligt följande programbeskrivning:

Hur kan sjöfartens fulla potential frigöras?
Att transportera gods på fartyg är effektivt och klimatsmart, men vad krävs för att flytta mer gods från väg till sjö? Sjöfarten blir en konkurrenskraftig och hållbar del av det europeiska transportsystemet om viktiga svenska hamnar prioriteras i utvecklingen av den moderna infrastrukturen. Samtidigt bör förutsättningarna vara lika för alla aktörer i branschen. Är det möjligt att förenkla den administrativa hanteringen i sjöfarten och kan kapaciteten i viktiga farleder utvecklas för att öka sjöfartens potential? Aktörerna i branschen behöver samarbeta och, i dialog med politiken, hjälpas åt att skapa ett hållbart transportsystem.

I panelen deltar Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket, Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet, Boriana Åberg (M), ledamot, Trafikutskottet, Rikard Larsson (S), ledamot Trafikutskottet samt Ulrika Prytz Rugfelt, PR- & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port

Contact Information
Images
Latest news
30 June 2018
Almedalen Week is when politicians, businesses, municipalities and media all gather for a few intensive days in Visby on Gotland. This year CMP will be organising a seminar in Öresundshuset.
22 June 2018
CMP and Region Gotland inaugurated the cruise together in Visby at the end of April.
14 June 2018
The cruise ship Queen Elizabeth arrived in Visby for the first time on June 14.
29 May 2018
CMP now offers bunkering of Liquefied Natural Gas (LNG).

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP