Lyft i samarbetet med SCA Logistics

Ökade volymer och nya typer av gods. Det är resultatet hittills av CMP:s samarbete med SCA Logistics. Malmö är nav i en miljövänlig närsjöfart, som transporterar allt från pappersprodukter och nya bilar till stora maskiner och returfiber.

Startskottet gick våren 2016. Då började SCA Logistics skeppa pappersprodukter med eget RoRo-fartyg från norra Sverige till CMP – främst tidningspapper till kunder i Danmark.

– Sedan dess har trafiken utökats och numera levererar vi även tidningspapper till kunder i Östeuropa via Malmö. Erfarenheterna är positiva. Det finns en vilja att utveckla samarbetet och servicen hos både oss och CMP, berättar Lotta Åkre, chartering manager i SCA Logistics AB.

I år uppgår transporterna av tidningspapper till cirka 40 000 ton. Det handlar om miljövänlig närsjöfart, där SCA:s fartyg anlöper CMP varje vecka på sin väg vidare söderut i Europa. Förutom fartygsanlöp gäller samarbetet lagring och hantering av pappersprodukter hos CMP. Senare under 2016 tog även arbetet med returlaster fart. Det var danskt returpapper som samlades i Malmö för vidare transport till SCA:s pappersbruk.

– Idag är CMP ett av fyra nav i södra Sverige för denna hantering. Volymerna har ökat och numera hämtas även returfiber från olika platser i södra Sverige, berättar Patrik Lilja, inköpschef returfiber inom SCA Logistics.

Nu skeppas ungefär 1 000 ton returfiber per vecka från CMP. Patrik Lilja betonar att hamnens strategiska läge gör det till en lämplig plats för returfiberhantering. CMP:s terminaler ligger nära två storstadsregioner där pappersanvändningen är omfattande. Det skapar möjligheter för SCA.

– I den praktiska hanteringen fungerar CMP som vår förlängda arm. De stödjer oss även i den administrativa hanteringen, är flexibla och klarar den höga arbetsbelastning som uppstår i perioder, konstaterar Patrik Lilja.

Med tiden har returlasterna utökats och returfiber har fått sällskap av nya bilar, som transporterats från Malmö till slutkunder i norra Sverige.

– Mellan 60 och 80 bilar per vecka skeppas iväg med SCA:s RoRo-fartyg. Hanteringen är helt integrerad med vår bilterminal som är den största i Skandinavien, säger Ann-Charlotte Halldén-Åkeson, Key Account Manager i CMP.

– SCA är duktiga på att hitta och förverkliga nya affärsmöjligheter, fortsätter hon. Vi bidrar genom att bana väg för nya initiativ och utveckla samarbetet, bl a genom att anpassa servicen och tekniken i vår maskinpark.

Den här anpassningen underlättas av att CMP numera leasar många arbetsfordon och då har lättare att – i dialog med kunden – hämta in ny teknik om och när det behövs.

På sin väg söderut passerar SCA:s RoRo-fartyg CMP och går vidare till Kiel, där de vänder. I nästa steg ser SCA och CMP möjligheter med att godsvolymerna mellan Kiel och Malmö också kan växa.

– Här finns en potential som vi tittar på just nu, t ex när det gäller trailers och rullande gods, säger Lotta Åkre. En annan möjlighet är att utöka trafiken mellan norra Sverige och Malmö. Våra fartyg är flexibla och lämpliga för transporter av större maskiner och andra typer av projektlaster. Här för vi diskussioner och räknar med att komma igång med nya samarbeten redan före årsskiftet.

Contact Information
Images
Latest news
30 June 2018
Almedalen Week is when politicians, businesses, municipalities and media all gather for a few intensive days in Visby on Gotland. This year CMP will be organising a seminar in Öresundshuset.
22 June 2018
CMP and Region Gotland inaugurated the cruise together in Visby at the end of April.
14 June 2018
The cruise ship Queen Elizabeth arrived in Visby for the first time on June 14.
29 May 2018
CMP now offers bunkering of Liquefied Natural Gas (LNG).

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP