Snart läggs sista handen vid kryssningskajen i Visby

Snart är den på plats – Visbys nya kryssningskaj. Första spadtaget togs vintern 2016 och i slutet av mars 2018 tar CMP över anläggningen. Några veckor senare anlöper det första kryssningsfartyget den nya toppmoderna terminalen.

Sedan vintern 2016 har det varit har det varit full aktivitet. Ungefär 130 000 kubikmeter har muddrats kring kajen för att nå ett vattendjup om 11 meter. Merparten av muddringsmassorna har använts som utfyllnad i det landområde som skapats. Det är 12 000 kvadratmeter stort och rymmer allt från terminalbyggnad till parkeringsplatser för anslutningsbussar och taxi.

– Vid kajen kan två kryssningsfartyg på upp till 340 meter lägga till samtidigt. Och inne på landområdet ska ett tjugotal bussar kunna få plats samtidigt, berättar Harald Gröttvik, projektledare för Kryssningskajen.

Hantering av spillvatten
Nu arbetas det bland annat med rördragning från landområdet ut till piren. Det är rör som ska förse fartygen med färskvatten, men också för det spillvatten fartygen måste kunna lämna ifrån sig. På landområdet har två cisterner lagts ned och anslutits till stadens avloppssystem. I cisternerna ska spillvattnet förvaras innan det slussas vidare till reningsverket i Visby, som ligger strax söder om kryssningskajen.

– I dagsläget arbetar vi också med gjutningar av brunnar och med att dra elkablage mellan landområdet och kaj. Därefter är det dags att montera belysningen, berättar Harald Gröttvik.

Parallellt görs förstärkningsarbeten i marken i landområdet. Detta område färdigställs sedan genom att beläggningssten läggs ut över samtliga 12 000 kvadratmeter.

– Terminalbyggnaden blir klar i november-december, säger Harald Gröttvik. Den är cirka 300 kvadratmeter stor och det ska finnas turistinformation och toaletter, utrymme för tull, gränspolis servicepersonal och besättningar.

Nu när bitarna börjar falla på plats är det också dags för besiktningar. De börjar i december och beräknas vara klara senast i februari. Och drygt en månad senare är det alltså dags att lämna över anläggningen till CMP. Harald Gröttvik kan se tillbaka på ett projekt som hållit tidplanen, men där det heller inte saknas utmaningar.

– Vädret har varit största utmaningen, särskilt då vågorna som ibland hindrat arbetet och tvingat oss att tänka om, säger han. Men vi har haft hjälp av duktiga människor som alltid hittat nya lösningar och även sett till att lagarbetet fungerat fint.

Contact Information
Latest news
30 June 2018
Almedalen Week is when politicians, businesses, municipalities and media all gather for a few intensive days in Visby on Gotland. This year CMP will be organising a seminar in Öresundshuset.
22 June 2018
CMP and Region Gotland inaugurated the cruise together in Visby at the end of April.
14 June 2018
The cruise ship Queen Elizabeth arrived in Visby for the first time on June 14.
29 May 2018
CMP now offers bunkering of Liquefied Natural Gas (LNG).

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP