Snart lægges sidste hånd på krydstogtkajen i Visby

Snart er den på plads – Visbys nye krydstogtkaj. Det første spadestik blev taget i vinteren 2016, og sidst i marts 2018 overtager CMP anlægget. Nogle uger senere anløber det første krydstogtskib den nye topmoderne terminal.

Siden vinteren 2016 har der været livlig aktivitet. Man har opmudret omkring 130 000 kubikmeter omkring kajen for at nå en vanddybde på 11 meter. Størstedelen af det opmudringsmaterialet er brugt til opfyldning af det landområde, man har etableret. Det er 12 000 kvadratmeter stort og indeholder alt fra terminalbygning til parkeringspladser til tilslutningsbusser og taxier.

– Ved kajen kan der ligge to krydstogtskibe på op til 340 meter lægge til samtidig. Og inde på landområdet bliver der plads til godt 20 busser samtidig, fortæller Harald Gröttvik, projektleder for krydstogtkajen.

Håndtering af spildevand
Nu arbejdes der blandt andet med rørlægning fra landområdet til pieren. Det er rør, der skal forsyne skibene med ferskvand, men de bruges også til det spildevand, som skibene skal kunne aflevere. På landområdet har man nedgravet to cisterner, som er tilsluttet byens kloaksystem. Spildevandet opbevares i cisternerne, inden det føres videre til rensningsanlægget i Visby, som ligger lige syd for krydstogtkajen.

– I øjeblikket arbejder vi også med at støbe brønde og trække strømkabler mellem landområdet og kajen. Derefter skal belysningen monteres, fortæller Harald Gröttvik.

Sideløbende udfører man forstærkningsarbejder i jordbunden i landområdet. Derefter færdiggøres området ved at udlægge belægningsstem på samtlige 12 000 kvadratmeter.

– Terminalbygningen bliver klar i november-december, siger Harald Gröttvik. Den er omkring 300 kvadratmeter stor og skal indeholde turistinformation og toiletter, plads til toldvæsen, grænsepoliti, servicepersonale og besætninger.

Nu hvor brikkerne begynder at falde på plads, er tiden også inde til besigtigelser. De går i gang i december og ventes at være afsluttet senest i februar. Og godt en måned senere er tiden altså inde til at overdrage anlægget til CMP. Harald Gröttvik kan se tilbage på et projekt, som har holdt tidsplanen, men det har heller ikke skortet på udfordringer.

– Vejret har været den største udfordring, især bølgerne, som undertiden har hindret arbejdet og tvunget os til at tænke nyt, siger han. Men vi har haft hjælp af dygtige mennesker, der altid har fundet nye løsninger og også sørget for, at holdarbejdet har fungeret fint.

Contact Information
Latest news
30 June 2018
Almedalen Week is when politicians, businesses, municipalities and media all gather for a few intensive days in Visby on Gotland. This year CMP will be organising a seminar in Öresundshuset.
22 June 2018
CMP and Region Gotland inaugurated the cruise together in Visby at the end of April.
14 June 2018
The cruise ship Queen Elizabeth arrived in Visby for the first time on June 14.
29 May 2018
CMP now offers bunkering of Liquefied Natural Gas (LNG).

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP