CMP's historie

Last updated 11/1/2012 3:22 PM
Historien om Copenhagen Malmö Port er en historie om et unikt grænseoverskridende samarbejde. Det er ikke tidligere set, at to havne på tværs af landegrænser samler al havnedrift i ét selskab, én organisation og én samlet juridisk enhed.

Samtidig med at den faste forbindelse over Øresund tog fysisk form, drøftede politikere, forskere, erhvervsliv og offentlighed, hvordan Øresundsregionen bedst muligt kunne udnytte de nye muligheder, der ville åbne sig med Øresundsbrons færdiggørelse.

I 1997 satte Københavns Havn (idag ArealudviklingsselskabetI/S) og Malmö Hamn sig sammen for at vurdere mulighederne for et tættere samarbejde. Der var enighed om, at der lå klare muligheder for at skabe synergier inden for transport og logistik - et forretningsområde, hvor Øresundsregionen står stærkt med en veludbygget infrastruktur og et veludviklet erhvervsliv - orienteret mod såvel de globale markeder som det baltiske nærområde med store vækstpotentialer.

I september 1998 var ideen om et tæt og forpligtende samarbejde så konkret, at det blev besluttet at fusionere de to havne.

Vejen til at realisere beslutningen krævede, at lovgivningen for Københavns Hav skulle ændres og tilpasses de nye muligheder i Øresundsregionen. Lovændringen var på plads i maj 2000, og 1. november 2000 blev Københavns Havn et statsligt aktieselskab med mulighed for at indgå i fusionen.

I december 2000 vedtog bestyrelserne i de to havne formelt at indgå i fusionen, og fra 1. januar 2001 var fusionen en realitet.
Images

NOTICE: Copenhagen Malmö Port (CMP) disclaims any responsibility for the reliability of the displayed information on the homepage. Values of importance for navigation and ships safety shall always be compared with other information and observations. © 2012 CMP